Трудові спори

Трудові спори

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, тому можливо зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення трудових спорів, зокрема таких як: незаконне звільнення з роботи, затримка виплати зарплати, невиплата зарплати при звільненні та інші . За останні роки збільшилася кількість трудових спорів, в тому числі тих, які розглядаються судами.

  • Врегулювання суперечок, що виникають при прийманні на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення і притягнення до матеріальної відповідальності, при невиплаті заробітної плати.
  • Представлення інтересів працівника при оскарженні дій роботодавця, вирішенні трудових спорів з роботодавцем в комісії по трудових спорах або суді.
  • Оскарження рішень роботодавця у сфері залучення працівника до матеріальної, дисциплінарної відповідальності, захист інтересів працівника, на якого незаконно накладено дисциплінарне стягнення (в т.ч. і звільнення).
  • Застосування трудового законодавства по будь-яким іншим питанням, що виникають у Клієнта.

Колективні трудові спори

Колективні трудові спори (конфлікти) — розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
в) невиконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
г) невиконання вимог законодавства про працю.