Процедура і строки реєстрації торгової марки в Україні

Порядок реєстрації торгової марки регулюється законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також іншими нормативно-правовими актами. Органом виконавчої влади, який реалізує державну реєстрацію торгових марок є Український інститут промислової власності (Укрпатент). Термін реєстрації торгової марки приблизно складає від 14 до 18 місяців. Існує можливість скоротити цей строк, за умови сплати відповідного збору до 6-7 місяців.

Зареєструвати торгову марку може як фізична, так і юридична особа. Перед реєстрацією необхідно визначитися, для яких товарів або послуг даний знак використовуватиметься. Також рекомендується провести пошук на тотожність і схожість з вже зареєстрованими в світі позначеннями, щоб уникнути відмови у реєстрації торгової марки на етапі експертизи.

Для здійснення реєстрації торгової марки необхідно подати заявку до Укрпатенту, оформлену згідно з встановленими вимогами.

Для того щоб зареєструвати торгову марку разом з заявкою треба подати такі документи:

  1. Зображення торгової марки.
  2. Дані про заявника: П.І.Б., адреса (и) для фізичної особи; Найменування, юридична адреса, код ОКПО для підприємства.
  3. Довіреність, підписана заявником та скріплена печаткою для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки).
  4. Список товарів і послуг, щодо яких повинна бути зареєстрована торгова марка.

Реєстрація торгової марки має декілька стадій.

Перша стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті – встановлення дати подачі заявки.

Заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється факт оплати держбору. У разі, якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим правилам, то в термін до 2 місяців з моменту подачі, заявнику надсилається письмове повідомлення про встановлення дати подачі заявки на знак для товарів і послуг. Права на торгову марку починають діяти безпосередньо з цієї дати.

В день подачі заявки Ви отримаєте електронну розписку Укрпатенту про прийняття заявки до розгляду і присвоєння їй порядкового номера. За даним номером в подальшому можна відстежувати всі стадії провадження за заявкою в інформаційній системі Укрпатенту.

Заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється факт оплати держбору. У разі, якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим правилам, то в термін до 2 місяців з моменту подачі, заявнику надсилається письмове повідомлення про встановлення дати подачі заявки на знак для товарів і послуг. Права на торгову марку починають діяти безпосередньо з цієї дати.

Через 6-7 місяців після подачі заявки за стандартною процедурою Ви отримуєте рішення експертизи про відповідність матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» – результат проведення формальної експертизи.

Друга стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті – формальна експертиза.

Перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки і відповідність їх вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також проводиться перевірка відповідності заявленого переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). У разі невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог заявникові надсилається повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим вимогам, заявка переходить на наступну стадію.

Через 12-18 місяців після подачі заявки ви отримуєте рішення експертизи про реєстрацію знаку для товарів і послуг та можливості видачі Вам охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг – результат проведення кваліфікаційної державної експертизи.

Третя стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті – кваліфікаційна експертиза.

Заявлене позначення перевіряється на відповідність відносним критеріям охороноздатності, визначених Законом. При перевірці знака проводиться пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими і поданими на реєстрацію позначеннями, з подальшим порівнянням виявлених позначень із заявленим знаком. У разі виявлення тотожних або схожих до ступеня змішування знаків, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.

Якщо знак відповідає всім встановленим критеріям охорони або якщо експертиза погодилася з доводами заявника щодо реєстрації знака, заявнику надсилається рішення про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Після отримання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу свідоцтва і державний збір за публікацію у встановленому розмірі. Потім протягом 1-2 місяців здійснюється процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про зареєстровану торгову марку і публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність».

Після отримання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг, його власник має право проставляти поряд із зареєстрованою торговою маркою (товарним знаком) міжнародне маркування ®, яка вказує на те, що дана торгова марка (товарний знак) зареєстрована і охороняється чинним законодавством.

Залишити відповідь